Menu

Konferencja w San Antonio – co nowego w leczeniu chorych na raka piersi?

23.12.2022

Doniesienia z Sympozjum Raka Piersi – San Antonio 2022

Coroczna, cykliczna konferencja w San Antonio w USA jest największym i najważniejszym spotkaniem onkologów i lekarzy pokrewnych specjalności zajmujących się leczeniem chorych na raka piersi. Po każdym kongresie publikowane i omawiane są najważniejsze wyniki badań związanych z tym nowotworem.

W tym roku niewątpliwie najważniejszym doniesieniem są wyniki badania nad skutecznością działania leku powstałego w wyniku połączenia przeciwciała skierowanego do receptorów HER2 (trastusumab) i leku cytostatycznego (deruxtecan). Tak powstały koniugat trastuzymab-deruxtecan wykazuje trzykrotnie silniejsze działanie przeciwnowotworowe niż sam trastuzumab.

Ten ostatni stosuje się od dawna w raku piersi, który wykazuje silną ekspresję receptorów HER2 (HER-2 high). W przypadku koniugatu trastuzumab-deruxtecan aktywność leku obserwowana jest także w przypadku niższej ekspresji HER2 (HER-2 low), co czyni go niezastąpionym lekiem u chorych z tym typem histopatologicznym raka piersi.

Można go stosować także u chorych HER2 low leczonych wcześniej innymi formami terapii systemowej, co daje im zdecydowanie większe szanse na poprawę wyników leczenia.


Piśmiennictwo:

  1. Cortes J. i wsp.: Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtasine for breast cancer. New Engl J Med 2022;386:1143-1154;
  2. Modi S., i wsp.: Trastuzumab Deruxtecan in preciously treated HER2-low advanced breast cancer. New Engl J Med 2022;387:9-20;
  3. T-DXd yields longer overall survival than T-DM1 in patients with HER2-positive metastatic breast cancer. AACR.org
  4. Neoadjuvant trastuzumab deruxtecan shows clinical activity in patients with HER2-low breast cancer. AACR.org
  5. Trastuzumab Deruxtecan Elicits Responses in HER2-Low Early Breast Cancer. cancertherapyadvisor.com

Źródło:

  1. Opracowanie własne Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych