Menu

Korzystanie z solarium jest niebezpieczne dla zdrowia

02.11.2020

solarium - ilustracja poglądowa

Towarzystwa naukowe związane z polską onkologią przypominają, że istnieją rzetelne, niepodważalne dowody naukowe wskazujące na wpływ promieniowania UV na występowanie nowotworów skóry, w tym czerniaków. Oświadczenie zostało wystosowane w imieniu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), instytucja, która na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowuje ekspertyzy dotyczące obszarów zdrowia oraz zagrożeń środowiskowych, już w listopadzie 2016 r. opublikowała bazujący na badaniach naukowych raport pt. „Opinia na temat biologicznego wpływu promieniowania ultrafioletowego na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem łóżek do opalania stosowanych dla celów kosmetycznych”.[1]

Z dokumentu wynika, że dla osób, które kiedykolwiek poddały się ekspozycji na promieniowanie UV w solarium, ryzyko zachorowania na czerniaka jest o 20% wyższe niż wśród pozostałych osób. Ryzyko to jest znacznie wyższe w przypadku, gdy pierwsza ekspozycja nastąpiła w młodym wieku. Ponadto, ryzyko zachorowania znacznie rośnie wraz z liczbą sesji opalania w solarium oraz częstotliwością. Ekspertyza ta powołuje się na liczne badanie naukowe prowadzone w na całym świecie w ciągu minionych dwudziestu lat.
Opinie dotyczące pozytywnego wpływu korzystania z solarium na produkcję witaminy D nie znalazły potwierdzenia w wiarygodnych badaniach naukowych. W wyżej opisywanej ekspertyzie temu zjawisku poświęcony jest jeden z rozdziałów. Owszem, dowiedziono, że promieniowanie UVB rzeczywiście sprzyja produkcji witaminy D, jednak duża dawka promieniowania stosowana w solarium powoduje jednoczesną degradację tej witaminy. Podsumowując, użytkownicy solarium na każdej sesji przyjmują dużo wyższą ilość promieniowania UVB, niż jest to wskazane, a jednocześnie znacznie większe obszary skóry są wystawione na ekspozycję.[2]
Warto zauważyć, iż w Niemczech, które są producentem łóżek solaryjnych i posiadają jeden z największych rynków sztucznej opalenizny, regulacje ograniczające korzystanie z solarium były przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Została ona jednak przez Trybunał oddalona z uzasadnieniem, że zakaz wynika z konieczności ochrony zdrowia publicznego.[3]

Obecnie dwa państwa wprowadziły całkowity zakaz korzystania z solariów i handlu tymi urządzeniami – Brazylia oraz Australia, a wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie prawnego ograniczenia korzystania z solariów, w tym najwcześniej Norwegia (1982 r.) i Szwecja (1983 r.), a także kilkanaście państw europejskich (do 2013 r.): Anglia, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Włochy.

W 2017 r. polski Parlament uchwalił ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, na mocy której od roku 2018 obowiązuje całkowity zakaz udostępniania solarium osobom poniżej 18. roku życia. Naruszenie przepisów ustawy wiąże się z karą pieniężną.


Bibliografia:

  1. Opinion on biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes, Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER), European Union, 17 November 2016; doi:10.2772/
  2. https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_003.pdf, str. 30, dostęp z dnia 09.10.2020
  3. https://medicalxpress.com/news/2012-01-german-court-sunbed-under-18s.html, dostęp z dnia 09.10.2020

Źródło:

  1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
» więcej aktualności medycznych