Menu

NanoTherm - obiecująca metoda leczenia glejaka mózgu oraz nowotworów złośliwych o innym umiejscowieniu

Terapia NanoTherm - ferrofluid z nanocząsteczkami

fot. NanoTherm - ferrofluid z nanocząsteczkami

Terapia NanoTherm® jest innowacyjną metodą leczenia guzów nowotworowych wykorzystującą połączenie ablacji termicznej z nanotechnologią materiałową. Polega ona na wprowadzeniu bezpośrednio do guza lub do ściany jamy powstałej po resekcji guza specjalnie opracowanego i opatentowanego ferrofluidu zawierającego magnetyczne nanocząsteczki tlenku żelaza o rozmiarze około 15 nanometrów. Nanocząsteczki są tak małe, że w 1 ml jest ich 17 kwadrylionów!

Dzięki specjalnej powłoce nanocząsteczki są chemicznie i farmakologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego oraz pozostają w miejscu ich podania i nie przemieszczają się do sąsiadującej, zdrowej tkanki.

Cząsteczki te są następnie poddawane działaniu zmiennego pola magnetycznego wytwarzanego przez specjalny generator - NanoActivator®. Szybkozmienne pole magnetyczne powoduje wzrost temperatury nanocząsteczek do poziomu powodującego niszczenie komórek rakowych.

W zależności od temperatury terapeutycznej osiągniętej w guzie i czasu trwania procedury leczenia, komórki nowotworowe zostają nieodwracalnie zniszczone lub zostają osłabione i stają się bardziej wrażliwe na uzupełniającą radioterapię lub chemioterapię.

Metoda może być stosowana do niszczenia rozmaitych typów nowotworów złośliwych, guzów mózgu, w tym glejaka wielopostaciowego, raka trzustki, raka piersi, prostaty oraz przełyku.

NanoTherm w leczeniu guzów mózgu

Terapia NanoTherm jest szczególnie obiecująca w przypadku leczenia glejaka wielopostaciowego (łac. glioblastoma). Glejak jest najczęściej występującym guzem nowotworowym mózgu. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem i szybką ekspansją w obrębie otaczającej tkanki nerwowej.

Standardową metodą leczenia glejaka jest chirurgiczne usunięcie guza, a następnie zastosowanie uzupełniającej chemioterapii i/lub radioterapii. W przypadku glejaka, znajdującego się w tkance nerwowej mózgu, nie jest możliwe usunięcie go z tzw. bezpiecznym marginesem. W takiej sytuacji istnieją niestety duże szanse na to, że w tkance mózgu pozostaną jakieś komórki nowotworowe i po jakimś czasie dojdzie do wznowy nowotworu. Możliwości leczenia są wtedy mocno ograniczone.

Nie ma obecnie metody skutecznego leczenia glejaka mózgu, takiej która prowadziłaby do wyleczenia pacjenta. Wszystkie metody leczenia pozwalają jedynie wydłużyć życie chorych.

Lekarze i naukowcy cały czas poszukują nowych metod, takich które mogłyby poprawić wyniki leczenia. Jedną z nich jest terapia NanoTherm opracowana przez niemiecką firmę MagForce, bazująca na połączeniu ablacji termicznej z nanotechnologią. Obecnie trwają intensywne badania kliniczne tej metody zarówno w Europie jak i USA. Wyniki są obiecujące, wskazują że dzięki zastosowaniu terapii NanoTherm wydłuża się czas życia u pacjentów z glejakiem mózgu, i to w dobrym stanie. NanoTherm jest szansą na dalsze leczenie dla pacjentów z glejakiem, u których doszło do wznowy nowotworu po wcześniejszym usunięciu guza.

Niestety również i metoda NanoTherm nie daje gwarancji pełnego wyleczenia, pozostaje jednak obecnie jedyną nadzieją dla tych chorych na glejaka, którzy wyczerpali klasyczne metody leczenia.

Terapia NanoTherm w praktyce klinicznej

Skuteczność terapii NanoTherm® została przebadana klinicznie u około 90 pacjentów z guzami mózgu oraz w badaniach pilotażowych u około 80 pacjentów z, między innymi, rakiem trzustki, prostaty, piersi i przełyku.

Od 2011 roku firma MagForce AG, która opracowała terapię NanoTherm, posiada europejski certyfikat CE i tym samym oficjalne zatwierdzenie terapii NanoTherm® w leczeniu guzów mózgu w Niemczech i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Terapia NanoTherm w Polsce

Na razie jedyną placówką w Polsce w której możliwe jest leczenie metodą NanoTherm jest ośrodek terapii nowotworów mózgu NanoTherm w Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Rozpoczął on działalność w kwietniu 2019 roku.

W początkowej fazie działalności zostanie przeprowadzone badanie kliniczne z udziałem 20 pacjentów, u których doszło do wznowy glejaka po wcześniejszym usunięciu guza. W późniejszym terminie terapia NanoTherm będzie dostępna na zasadach komercyjnych, ale koszty leczenia mają być niższe niż w Niemczech.

Lekarze z Lublina zapowiadają, że jeśli prowadzone badania kliniczne, że metoda jest efektywna, to wystąpią do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o jej dopuszczenie jako leczenia finansowanego ze środków publicznych.


Źródła:

  1. The NanoTherm therapy, MagForce
  2. Uroczystość inauguracyjna uwieńczyła otwarcie ośrodka terapii NanoTherm w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w Polsce, Business Wire
  3. W Lublinie zaczął działać nowy ośrodek do leczenia pacjentów z nowotworem mózgu, Kurier Lubelski
» więcej aktualności medycznych