Menu

Test genetyczny dla pacjentek z rakiem piersi, który może uchronić je przed niepotrzebną chemioterapią

29.03.2021

Test genetyczny Oncotype DX Breast Recurrence Score

Wyniki badania RxPONDER dowodzą, że test Oncotype DX® może uchronić przed niepotrzebną chemioterapią większość kobiet z rakiem piersi we wczesnym stadium i zajęciem 1-3 pachowych węzłów chłonnych.

Pierwsze wyniki prospektywnego, randomizowanego badania III fazy prowadzonego przez organizację badań nad rakiem SWOG Cancer Research Network zostały przedstawione podczas ubiegłorocznego sympozjum dotyczącego raka piersi, które odbyło się w San Antonio.

Badanie RxPONDER z udziałem ponad 5 tys. chorych może doprowadzić do zasadniczej zmiany strategii leczenia raka piersi z ekspresją receptorów steroidowych: estrogenowego (ER) lub/i progesteronowego (PgR), HER2-ujemnego i zajęciem 1-3 pachowych węzłów chłonnych, podobnie jak badanie TAILORx w przypadku raka piersi bez zajęcia węzłów chłonnych.

Exact Sciences Corp. ogłosiła, że na podstawie danych z badania RxPONDER (ang. Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer) udało się określić korzyści ze stosowania chemioterapii w leczeniu raka piersi we wczesnym stopniu zaawansowania klinicznego z zajęciem węzłów chłonnych i z wynikiem od 0 do 25 punktów w teście diagnostycznym Oncotype DX Breast Recurrence Score®, który ocenia ryzyko nawrotu choroby.

Początkowe wyniki badania, realizowanego przez niezależną organizację SWOG Cancer Research Network i sponsorowanego przez amerykański Narodowy Instytut Onkologiczny (NCI), polegają na identyfikacji większości kobiet z 1-3 zajętych węzłów chłonnych, które nie uzyskały żadnych korzyści z chemioterapii. Dane zostały przedstawione 10 grudnia 2020 roku podczas sympozjum dotyczącego raka piersi, które odbyło się w San Antonio (SABCS).

W badaniu RxPONDER wykazano różne wyniki chemioterapii u chorych na raka piersi z zajęciem 1-3 węzłów chłonnych po menopauzie i przed menopauzą w zależności od wyników testu Oncotype DX w skali Recurrence Score®.

Okazało się, że chore po menopauzie ze wskaźnikiem Recurrence Score® 0-25 punktów nie odnoszą korzyści z chemioterapii, mogą więc uniknąć tego leczenia i związanych z nim działań niepożądanych. Co istotne, brak korzyści z chemioterapii był obserwowany niezależnie od liczby zajętych węzłów, stopnia złośliwości histologicznej guza czy jego rozmiarów. Dwie trzecie chorych uczestniczących w tym badaniu było po menopauzie.
Na podstawie początkowych wyników, po medianie pięciu lat obserwacji, wykazano też, że u chorych przed menopauzą ze wskaźnikiem Recurrence Score® 0-25 punktów uzyskuje się istotną statystycznie korzyść z chemioterapii, ze średnią poprawą wskaźników nawrotów odległych o 3% po 5 latach.

U około 85% chorych z zajęciem pachowych węzłów chłonnych wskaźnik Recurrence Score® wynosi od 0 do 25 punktów. Do badania nie włączano chorych po menopauzie i przed menopauzą ze wskaźnikiem w zakresie 26-100 punktów, ponieważ analiza wcześniejszych badań wykazała, że ta grupa chorych odnosi korzyści z chemioterapii. Badacze ze SWOG zamierzają opisać szczegółowe wyniki badania RxPONDER w recenzowanej publikacji.

– Codziennie w placówkach medycznych na całym świecie lekarze borykają się z pytaniem, jak najlepiej leczyć chore z tą częstą postacią raka piersi – mówi wiodący autor badania, dr n. med. Kevin Kalinsky, wieloletni badacz SWOG, dyrektor Glenn Family Breast Center przy Winship Cancer Institute Uniwersytetu Emory'ego. – Wyniki badania RxPONDER zmienią sposób postępowania klinicznego. Pokazują, że znacznej większości chorych po menopauzie można oszczędzić zbędnej chemioterapii i stosować u nich tylko leczenie hormonalne. Powinno to lepiej naświetlić tę kwestię lekarzom i zapewnić pewną ulgę pacjentkom.

U około 25% pacjentek z rozpoznaniem wczesnego raka piersi z obecnością receptorów ER lub/i PgR i HER2-ujemny stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych, a dwie trzecie z nich to chore po menopauzie. Przeważająca większość tych pacjentek otrzymuje obecnie poza hormonoterapią chemioterapię.

– Dzięki badaniom RxPONDER i TAILORx ustalono w sposób jasny i definitywny, które z chorych na raka piersi we wczesnym stadium, z zajęciem węzłów chłonnych lub bez, odnoszą korzyści z chemioterapii, a które nie – mówi dr n. med. Steven Shak, dyrektor medyczny w firmie Exact Sciences. – Szacuje się, że te długo oczekiwane wyniki, które stanowią dodatkowe dane naukowe na temat roli testu Oncotype DX w kształtowaniu praktyki klinicznej, wpłyną na losy dziesiątek tysięcy chorych na całym świecie.

RxPONDER, jedno z największych jak dotąd badań klinicznych z udziałem chorych na wczesnego ER+, HER2- raka piersi z zajęciem węzłów chłonnych, to prospektywne, randomizowane badanie fazy III zostało przeprowadzone w 632 ośrodkach w dziewięciu krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Kolumbii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej. W badaniu wzięło udział ponad 5 tys. chorych z maksymalnie trzema zajętymi węzłami chłonnymi. Chore ze wskaźnikiem Recurrence Score® 0-25 punktów przydzielono losowo do grupy otrzymującej wyłącznie leczenie hormonalne lub do grupy otrzymującej najpierw chemioterapię, a następnie leczenie hormonalne. Przeprowadzono analizę w zależności od wyniku wskaźnika Recurrence Score®, stanu menopauzalnego i rodzaju operacji w obrębie pachowych węzłów chłonnych.

Za przydatnością testu Oncotype DX® w diagnostyce raka piersi we wczesnym stadium przemawiają prospektywne wyniki ponad 17 tys. chorych z zajęciem węzłów chłonnych i ponad 83 tys. bez zajęcia węzłów chłonnych, w tym z badania TAILORx. Wyniki badania TAILORx, opublikowane w 2018 r., pokazują, że test Oncotype DX® pozwala na zidentyfikowanie znacznej większości chorych na raka piersi bez zajęcia pachowych węzłów chłonnych, które nie uzyskają istotnych korzyści z chemioterapii (około 80%), a także ważnej mniejszości – tych, którym chemioterapia może uratować życie.


Źródło:

  1. Exact Sciences Corporation
» więcej aktualności medycznych