Menu

UCK walczy z rakiem płuc

25.09.2020

UCK projekt płuca

Foto. Sylwia Mierzewska

Ruszył Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, którego głównym celem jest zmniejszenie śmiertelności wśród osób dotkniętych tą chorobą. W makroregionie północnym koordynatorem programu jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Rak płuca to nowotwór złośliwy, w którym 85-90% zachorowań jest wywołanych ekspozycją na kilkadziesiąt substancji rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym. Problem dotyka zarówno aktywnych palaczy, jak również osoby biernie wdychające szkodliwy dym tytoniowy. Ryzyko zachorowania na raka płuca wzrasta wraz z wydłużającym się czasem palenia tytoniu i utrzymuje się do 15 lat po rzuceniu nałogu. Dlatego też do udziału w Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuca kwalifikują się osoby długotrwale palące w wieku 55-74 lat lub 50 lat w przypadku występowania dodatkowego czynnika ryzyka.

Wczesne wykrycie nowotworu płuc możliwe jest dzięki niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) o dawce promieniowania stanowiącej około 10-30% dawki standardowego badania tomograficznego klatki piersiowej. Ta bezpieczna dla pacjenta metoda daje obraz stanu płuc i pozwala zauważyć nieprawidłowości już w początkowym stadium ich występowania.
- Nałogowi palacze tytoniu w ramach projektu będą co roku zapraszani na badanie NDTK. W makroregionie północnym z programu skorzysta 2050 osób znajdujących się w grupie ryzyka. Dzięki tym działaniom możliwe będzie wykrycie nowotworu na wczesnym etapie i zastosowanie skutecznej terapii. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, że nowotwór ten zwykle jest wykrywany zbyt późno i w związku z tym rokowania najczęściej nie są korzystne - mówi prof. Witold Rzyman, ordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej UCK.

- Oprócz działań diagnostycznych i terapeutycznych program niesie ze sobą też wartość edukacyjną z zakresu profilaktyki raka płuca oraz poradnictwa antynikotynowego. Chcemy walczyć z rakiem płuca na każdym możliwym poziomie. Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca daje nam do tego efektywne narzędzia - podkreśla prof. Edyta Szurowska, kierownik Zakładu Radiologii UCK, prorektor ds. klinicznych GUMed.

Program zaplanowany jest na lata 2020-2023 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W makroregionie północnym obejmuje województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie.

Kto może skorzystać z programu?

  • osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat,
  • osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka z poniżej wymienionych:
    - ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, - ekspozycję na radon, - indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, - występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia, - choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Jak się zgłosić do programu?
Zgłosić się do programu można, dzwoniąc pod nr 58 349 36 86 lub wysyłając e-mail na adres zbadajswojepluca@uck.gda.pl. Następnie koordynator skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu i umówienia pierwszej wizyty. Podczas tego spotkania zostanie ustalony termin badania NDTK. Dalsze postępowanie uzależnione jest od otrzymanego wyniku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zbadajswojepluca.uck.pl


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
» więcej aktualności medycznych