Menu

Leczenie bez chemioterapii? Badania nad potrójnie dodatnim rakiem piersi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

08.06.2021

Logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rozpoczną badania nad nowymi, lepszymi metodami leczenia pacjentek z potrójnie dodatnim rakiem piersi. Obecnie jest on traktowany jako HER2-dodatni rak piersi, którego podstawą leczenia są leki anty-HER2 i chemioterapia.

Obecnie wiadomo, że rak piersi to choroba obejmująca szereg różnych typów nowotworów. Około 25% przypadków raka piersi wykazuje nadekspresję HER2, co wiąże się z agresywnym przebiegiem i krótkim przeżyciem pacjentek.

Potrójnie dodatni (ER+/PR+/HER2+) rak piersi (TPBC ang. triple-positive breast cancer) jest stosunkowo rzadkim podtypem, stanowiącym około 10% wszystkich przypadków raka piersi i jest powszechnie postrzegany jako HER2-dodatni. W związku z tym podstawą jego leczenia jest hamowanie aktywności HER2 w połączeniu z chemioterapią.

Jednakże dotychczasowe dane biologiczne i kliniczne sugerują, że TPBC stanowi odrębny podtyp o lepszym rokowaniu niż HER2-dodatni rak piersi. Oznacza to, że aktualne strategie terapeutyczne w leczeniu pacjentów z TPBC powinny zostać zrewidowane.

Sugeruje się, że odpowiedź TPBC na leczenie uzależniona jest od interakcji między ER i HER2, na którą prawdopodobnie wpływają bodźce pochodzące ze zrębu guza, w których przekazywaniu pośredniczy rodzina receptorów FGFR.

Odpowiedź na leczenie może również zależeć od specyficznego molekularnego typu guza (ang. intrinsic type), cechy ocenianej przez test PAM50, która według najnowszych badań jest jednym z najważniejszych czynników predykcyjnych w raku piersi.

Ponieważ mechanizmy molekularne leżące u podstaw interakcji w TPBC nie są w pełni poznane, badanie ma na celu ujawnienie ich charakteru, możliwego wpływu na przebieg choroby i skuteczność leczenia.

Projekt, realizowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, obejmował będzie badania w modelach in vitro i in vivo (model mysi) oraz w materiale klinicznym. Uzyskane wyniki, identyfikujące właściwe cele terapeutyczne w TPBC, wpłynąć mogą na modyfikację schematów leczenia, potencjalnie ograniczając wykorzystanie toksycznej chemioterapii, oraz na poprawę przeżywalności i jakości życia chorych.

Badania zostaną sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki w wysokości 2 mln zł, przyznanego w wyniku wygranej w konkursie OPUS 20.


Źródło:

  1. Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na terapie w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50, Narodowe Centrum Nauki
  2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
» więcej aktualności medycznych