Menu

Utworzenie Sekcji Nowotworów Otrzewnej PTChO – szansą na dalszy rozwój leczenia nowotworów otrzewnej w Polsce

dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed

W dniu 1 lutego 2019 r. z inicjatywy i na wniosek dr hab. med. Tomasz Jastrzębskiego, prof. nadzw. z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed została powołana Sekcja Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej (PTChO). Prof. T. Jastrzębski został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Sekcji.

Sekcja Nowotworów Otrzewnej będzie m.in. inicjowała prace dotyczące diagnostyki oraz leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, zrzeszając nie tylko chirurgów ogólnych i onkologicznych ale także specjalistów innych dyscyplin medycznych, jak ginekolodzy, onkolodzy, patomorfolodzy, genetycy, biotechnolodzy i inni.

W ramach prac Sekcji powstanie Krajowy Rejestr zabiegów cytoredukcyjnych (CRS) i HIPEC (Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii), który pozwoli na analizę merytoryczną wyników leczenia oraz będzie bazą do projektowania i prowadzenia wieloośrodkowych badań klinicznych. Celem Sekcji jest także współpraca międzynarodowa w zakresie diagnostyki i leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej.

Sekcja, w ramach działalności PTChO, organizować będzie konferencje naukowe oraz szkolenia praktyczne dla chirurgów i ginekologów w zakresie zabiegów cytoredukcyjnych, w powstałych z inicjatywy Sekcji, ośrodkach referencyjnych.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych