Menu

Drugi zrobotyzowany akcelerator CyberKnife do radioterapii w WCO w Poznaniu

07.04.2021

zrobotyzowany akcelerator do radioterapii CyberKnife w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii zakupiło drugie już urządzenie CyberKnife przeznaczone do ultra-precyzyjnej radioterapii nowotworów. CyberKnife to zrobotyzowany akcelerator do radioterapii oferujący możliwość bardzo precyzyjnego przestrzennego operowania wiązką promieniowania.

Radioterapia to po chirurgii druga, najczęściej stosowana metoda leczenia onkologicznego. W przypadku nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii można mówić o chirurgicznej dokładności procedury napromieniowania – dlatego też stosuje się w odniesieniu do takich metod określenie – radiochirurgia.

Radiochirurgia jest obiecującą metodą leczenia nowotworów, zwłaszcza tych w znajdujących się w trudnej lokalizacji, tam gdzie interwencja chirurgiczna jest związana z dużym ryzykiem lub po prostu niewykonalna. W takiej sytuacji radioterapia może być jedyną możliwą metodą leczenia.

W klasycznej radioterapii niezbędne jest zastosowanie relatywnie dosyć dużego marginesu napromienianych tkanek wokół guza, czego skutkiem jest napromienianie wysoką dawką zdrowej tkanki w okolicy guza. Może się to stać przyczyną wystąpienia powikłań po radioterapii.

Największą zaletą nowoczesnej radioterapii wykonywanej za pomocą CyberKnife jest bardzo wysoka precyzja napromieniania. System śledzi przestrzenną lokalizację guza umożliwiając napromieniowanie tkanek nowotworowych z dokładnością nawet poniżej 1mm, chroniąc okoliczne tkanki zdrowe i redukując tym samym, w znaczący sposób, możliwość wystąpienia powikłań.
Innymi zaletami stosowania urządzeń CyberKnife jest skrócenie czasu leczenia, z 1 -2 miesięcy do 1 lub kilku dni, czy możliwość leczenia podwyższoną dawką (eskalacja dawki). CyberKnife pozwala na leczenie starszych pacjentów z chorobami współistniejącymi, w przypadku których leczenie metodami klasycznymi wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem.

Poznańskie Centrum to drugie w Polsce ośrodek posiadający dwa noże cybernetyczne. Pierwszym jest Centrum Radiochirurgii Nowotworów w Gliwicach działające w ramach Narodowego Instytutu Onkologii. Dzięki wyposażeniu drugi akcelerator ośrodek w Poznaniu zyska możliwość leczenia znacznie większej liczby pacjentów niż dotychczas.


Źródło:

  1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
» więcej aktualności medycznych