Menu

W Wojskowym Instytucie Medycznym powstał trzeci w Polsce nowoczesny ośrodek onkologii okulistycznej

03.04.2023

Zespół specjalistów na sali bloku okulistycznego Kliniki Okulistyki WIM-PIB w Warszawie

Foto. Piotr Bławicki WIM-PIB

Pacjenci z nowotworami gałki ocznej nie muszą już podróżować w celach leczniczych. W Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie powstał nowy ośrodek onkologii okulistycznej. Z przyjemnością informujemy, że Klinika Okulistyki WIM-PIB od marca 2023 roku dysponuje pełnym zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie leczenia nowotworów narządu wzroku.

Od wielu lat zespół z Kliniki Okulistyki WIM-PIB pod kierownictwem Prof. Marka Rękasa zajmował się diagnostyką i leczeniem nowotworów powierzchni oka i powiek niejednokrotnie wymagających złożonych rekonstrukcji. Diagnozował i sprawowował opiekę nad pacjentami z guzami wewnątrzgałkowymi, wszczepiał implanty oczodołowe po usunięciu gałki ocznej, zawsze mając na względzie jakość życia pacjenta z chorobą nowotworową. Nie miał jednak możliwości leczenia nowotworów narządu wzroku promieniami.

Radioterapia-leczenie promieniami w wielu przypadkach pozwala skutecznie leczyć złośliwe nowotwory narządu wzroku z zachowaniem gałki ocznej i niejednokrotnie użytecznej ostrości wzroku.

Procedury napromieniania nowotworów narządu wzroku wymagają m.in. uzyskania zgody Państwowej Agencji Atomistyki i przede wszystkim zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu doświadczonych specjalistów w dziedzinie chirurgii okulistycznej, onkologii klinicznej, radiologii, anestezjologii, radioterapii i fizyków medycznych. Po wielu staraniach taki zespół powstał.

Obecnie ośrodek w WIM jest jednym z trzech w Polsce (poza Krakowem i Poznaniem), które dysponują zapleczem umożliwiającym leczenie pacjentów z nowotworami narządu wzroku zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Pacjentów wymagających konsultacji lub leczenia można kierować do Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie drogą elektroniczną poprzez adres: onkologia.okulistyczna@wim.mil.pl


Źródło:

  1. Wojskowy Instytut Medyczny
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA