Menu

Ankieta badawcza dotycząca płodności kobiet po leczeniu onkologicznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny - widok ogólny

fot. Warszawski Uniwersytet Medyczny

W imieniu zespołu studentów współpracujących z profesorem Mirosławem Wielgosiem z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwracamy się z prośbą o pomoc w wypełnieniu ankiety badawczej. Badanie dotyczy wiedzy i doświadczeń kobiet na temat oncofertility, czyli zachowania płodności kobiet po leczeniu onkologicznym.

Pomimo rosnącej liczby młodych Polek zmagających się z chorobą nowotworową, wiedza kadry medycznej oraz społeczeństwa na temat oncoferitility jest wciąż mała. Dwu etapowe badanie pozwoli ocenić wiedzę i doświadczenie pacjentek oraz lekarzy dotyczącą tego zagadnienia, a uzyskane wyniki staną się podstawa pracy, która w przyszłości posłużyć może, między innymi, edukacji kadr medycznych.

Ankieta występuje w dwóch wersjach – dla pacjentek leczonych onkologicznie (chirurgia, chemioterapia, radioterapia) oraz dla lekarzy prowadzących leczenie onkologiczne. Im większa ilość pacjentek i lekarzy wypełni ankietę badawczą tym dokładniejsze będą wyniki badania. Prosimy o udostępnienie tej wiadomości – każde udostępnienie powiększa zasięg i zwiększa szansę na dotarcie do adresatek badania.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celach badawczych.

Ankieta dla pacjentek

Ankieta dla lekarzy


Źródło:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
» więcej aktualności medycznych