Menu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Warszawie gotowe do leczenia z wykorzystaniem terapii CAR-T

19.04.2021

UCK WUM – Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha

UCK WUM – Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to kolejny ośrodek w  Polsce gotowy do leczenia terapią CAR-T dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B (B-ALL) i chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL).

Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, kierowana przez prof. Grzegorza Basaka, przeszła skomplikowany program kwalifikacji wymagany przez Europejską Agencję Leków (EMA) do podawania terapii CAR-T firmy Novartis.

Terapia CAR-T to nadzieja dla pacjentów zmagających się z opornymi na leczenie lub nawrotowymi postaciami białaczki B-ALL i chłoniaka DLBCL. Terapia CAR-T po jednorazowym podaniu może przynieść wieloletni efekt, stanowiąc fundamentalną zmianę w sposobie leczenia. Obecnie w Polsce są cztery ośrodki posiadające tego typu certyfikację. Niestety aktualnie żadna zarejestrowana w Europie terapia CAR-T nie jest w Polsce refundowana.

Jak działa terapia CAR-T? W specjalistycznym procesie separacji składników krwi (leukaferaza) izolowane są z niej leukocyty, w tym limfocyty T. Następnie są one przekazywane do laboratorium w celu modyfikacji. Przy pomocy wektora wirusowego limfocyty T zostają genetycznie zaprogramowane tak, aby rozpoznawały komórki nowotworu. Następnie nowo utworzone komórki CAR-T ulegają namnażaniu i trafiają z powrotem do krwi pacjenta. Tak zaprogramowane komórki CAR-T są w stanie rozpoznać komórki nowotworowe, przyłączyć się do nich i aktywnie je zniszczyć.
– Bez wątpienia nasz ośrodek spełnia najwyższe standardy umożliwiające wdrażanie nowatorskich procedur takich jak CAR-T. Terapia CAR-T jest jednym z największych odkryć w onkologii ostatnich lat. To niewątpliwie jeden z najbardziej innowacyjnych i obiecujących kierunków w medycynie. Jestem przekonany, że współpraca między ośrodkami akademickimi a firmami farmaceutycznymi jest możliwa i potrzebna.

Metoda CAR-T jest aktualnie badana w wielu wskazaniach, wspólne wysiłki to szansa dla pacjentów na zwiększenie dostępu do przełomowego leczenia i wzbogacanie naukowych dowodów efektywności. Dzięki terapiom CAR-T aktualnie zarejestrowanym w Europie, już można leczyć pacjentów z białaczkami i chłoniakami, i cieszę się, że w Polsce mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie.

Większość pacjentów chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B dobrze odpowiada na leczenie konwencjonalne, jednakże u części chorych wykazujących cechy złego rokowania, wznowy następują szybko. Dla wielu takich osób nie mamy w tym momencie żadnych rozwiązań terapeutycznych, które dawałyby szansę na wyleczenie. Terapia CAR-T daje tym chorym nadzieję na życie, dlatego bardzo się cieszę, że nasza klinika dołączyła do grona ośrodków kwalifikowanych do leczenia w już zarejestrowanych wskazaniach. – mówi prof. Basak.

– Terapia CAR-T otworzyła nowe możliwości w leczeniu części pacjentów z ALL i DLBCL, którzy wyczerpali inne opcje terapeutyczne. Ta innowacyjna metoda o udowodnionej, wysokiej skuteczności klinicznej, działa na pograniczu terapii genowej, komórkowej oraz immunoterapii, skutecznie „uzbrajając” limfocyty T pacjenta, by mogły one wykrywać i niszczyć komórki nowotworowe bardziej skutecznie. Terapia CAR-T w aktualnie zarejestrowanych wskazaniach stanowi leczenie ostatniej szansy w leczeniu agresywnych, śmiertelnych nowotworów.

Proces refundacyjny tej terapii jest w toku, jesteśmy gotowi do rozmów z Ministerstwem Zdrowia, by zapewnić dostęp do tego przełomowego leczenia. Jednocześnie, oczekując na kolejne etapy tego procesu refundacyjnego, zwiększamy sukcesywnie liczbę ośrodków kwalifikowanych do stosowania leczenia na mapie Polski – mówi dr n. med. Adam Goszczyński, Dyrektor Medyczny Novartis Oncology w Polsce.


Źródło:

  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
» więcej aktualności medycznych