Menu

Akademia Onkologii Urologicznej 2021

02.06.2021

Akademia Onkologii Urologicznej – baner konferencji

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji on-line Akademia Onkologii Urologicznej, która poświęcona będzie postępom i standardom leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego mężczyzny, które stanowią około 32 proc. wszystkich nowotworów u pacjentów.

Szczególnie wiele miejsca w trakcie wydarzenia zostanie poświęcone rakowi stercza, który jest obecnie najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn, jednak nie zabraknie też tematów dotyczących raka nerki, raka pęcherza moczowego oraz nowotworów zarodkowych jądra.

Konferencja skierowana jest do onkologów, urologów, radioterapeutów oraz lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych tematyką leczenia nowotworów wywodzących się z układu moczowego i płciowego mężczyzny.

Termin: 25 czerwca 2021 r., godz. 16:00

Program:
– Jak zmienia się rola urologa w leczeniu raka stercza? – prof. Piotr Radziszewski
– Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym – dr n. med. Małgorzata Sadowska
– Hamowanie sygnału androgenowego jako podstawa leczenia uogólnionego raka stercza – im wcześniej tym lepiej – prof. Paweł Wiechno
– Debata: Rak pęcherza moczowego strategia postępowania z punktu widzenia onkologa i urologa – prof. Paweł Wiechno i prof. Piotr Radziszewski
– Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty – dr hab. n. med. Jakub Kucharz
– Jak zmienia się standard postępowania w pierwotnie rozsianym raku nerki? – prof. Piotr Radziszewski
– Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą oraz nawrotem – dr n. med. Małgorzata Sadowska
– Zastosowanie niwolumabu oraz ipilimumabu w leczeniu raka nerki w Polsce i na świecie – dr Anna Kopczyńska
– Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy? – dr n. med. Łukasz Kuncman
– Jak minimalizować skutki uboczne radioterapii w leczeniu raka prostaty – prof. Piotr Radziszewski
– Miejsce leczenia cytotokstycznego w raku strecza – dr n. med. Bożena Sikora – Kupis

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja


Źródło:

  1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
» więcej aktualności medycznych