Menu
książki o tematyce onkologicznej

Encyklopedia nowotworów - diagnostyka i leczenie

W tym dziale przedstawiamy Encyklopedię Nowotworów - obszerne artykuły omawiające wyczerpująco poszczególne typy i grupy nowotworów. Informacje o diagnostyce, klasyfikacji TNM nowotwórów oraz o metodach leczenia są aktualizowane zgodnie z rozwojem wiedzy, standardów diagnostyki oraz metod leczenia.

lekarze chirurdzy w sali operacyjnej

Metody leczenia nowotworów

Najczęstszymi metodami leczenia nowotwórów jest leczenie chirurgiczne oraz chemioterapia. Chemioterapia jest to metoda leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytotoksycznych (leków działających toksycznie na komórki nowotworowe). Leki cytostatyczne w ramach chemioterapii są stosowane jako samodzielna metoda leczenia lub w sposób skojarzony, szczególnie z metodami chirurgicznymi, radioterapią i hormonoterapią.

badania kliniczne - ilistracja poglądowa

Badania kliniczne

Badania kliniczne to nowe możliwości leczenia w zaawansowanej chorobie nowotworowej

Corocznie na świecie wykrywa się lub tworzy wiele substancji, które mogą okazać się skuteczne w leczeniu nowotworów. Jednak by stwierdzić, czy dana substancja jest skuteczna i zarazem bezpieczna, trzeba przeprowadzić odpowiednie badania. Najpierw odbywają się laboratoryjne badania przedkliniczne na kulturach tkankowych (badania in-vitro), potem badania na żywych organizmach (badania in-vivo).

Jeśli wyniki badań przedklinicznych są obiecujące, a badana substancja nie wykazuje cech niebezpiecznych przychodzi czas na następny, najważniejszy etap - badania kliniczne. Rozpoczyna się badanie z udziałem pacjentów onkologicznych. Badania takie prowadzone są w wyselekcjonowanych szpitalach lub centrach onkologicznych, a ich wyniki podlegają skrupulatnej i złożonej ocenie zespołu lekarzy i naukowców. Udział w badaniu klinicznym umożliwia choremu dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia.

» Przejdź do artykułu
wynik badania obrazowego

Ocena stopnia zaawansowania oraz klasyfikacja TNM

Do efektywnego leczenia pacjentów lekarze potrzebują jednolitego sytemu pozwalającego ocenić i opisać stopień zaawansowania (ang. staging) choroby nowotworowej. W tym celu stworzono klasyfikację TNM stopnia zaawansowania nowotworów. Dotyczy ona nowotworów litych, czyli raka (nowotwory powstałe z tkanki nabłonkowej) oraz mięsaków.

Klasyfikacja stopnia zaawansowania TNM pozwala dobrać właściwe, sprawdzone metody leczenia w zależności od stwierdzonego stopnia rozwoju choroby w oparciu o wiedzę dotyczącą przebiegu leczenia tysięcy wcześniejszych przypadków o takim samym stopniu zaawansowania. Jednolita klasyfikacja TNM ułatwia również prowadzenie badań naukowych nad skutecznością nowych leków oraz metod leczenia.

» Przejdź do artykułu

Diagnostyka medyczna w onkologii

Metody diagnostyczne w onkologii zaczynają się od tradycyjnego wywiadu lekarskiego, kończąc się na nowoczesnych metodach diagnostyki obrazowej wspomaganej komputerowo. Szczególne znaczenie w diagnostyce onkologicznej mają metody pozwalające na jednoznaczną identyfikację, za pomocą badania histopatologicznego (lub cytopatologicznego), czy dana tkanka zawiera komórki nowotworowe - w tym celu wykonuje się biopsje lub pobiera wycinki tkanek w trakcie badań endoskopowych.

diagnostyka - badania genetyczne ilustracja poglądowa

Profilaktyka onkologiczna

Profilaktyka onkologiczna to przede wszystkim badania pozwalające na wczesne wykrywanie zmian i objawów mogących być wstępem do powstania nowotworu i których leczenie może nie dopuścić do powstania nowotworu lub umożliwić skuteczne leczenie we wczesnej fazie rozwoju nowotworu. Badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu. Znaczenie badań profilaktycznych wzrasta wraz z wiekiem danej osoby.

robot chirurgiczny w trakcie operacji

Chirurgia robotowa - roboty chirurgiczne w onkologii

Nowoczesne technologie zmieniają oblicza medycyny. Jedną z technik, która pozwala na prawdziwy skok jakościowy w specjalnościach zabiegowych są roboty chirurgiczne. Techniki chirurgii robotowej są naturalnym rozwinięciem technik laparoskopowych, polegających na operowaniu narzędziami wprowadzonymi do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia w powłokach ciała.

Określenie „chirurgia robotowa“ stosuje się dla wykonywania zabiegów operacyjnych z użyciem skomplikowanych elementów robotyki, dzięki której chirurg może „operować“ w innym miejscu niż jest pacjent. Poprzez układy informatyczne możliwe jest przesyłanie informacji o ruchach dłoni chirurga do wprowadzonych do jamy ciała narzędzi chirurgicznych. Narzędzia te same w sobie stanowią dzieło sztuki inżynierskiej, gdyż, w odróżnieniu od narzędzi laparoskopowych, mogą dokładnie naśladować wszystkie ruchy ręki, a nawet je przewyższać poprzez działanie w zakresie 360 stopni.

Zabiegi robotowe charakteryzują się wyjątkową precyzją oraz małą inwazyjnością, co skutkuje wysoką efektywnością operacji i znacznym ograniczeniem ryzyka powikłań pooperacyjnych.

» Przejdź do działu
baner procedura HIPEC

Nowoczesne terapie onkologiczne  -  HIPEC

Jest to procedura chirurgiczno-onkologiczna, za pomocą której można leczyć przerzuty nowotworów do otrzewnej. Polega na podawaniu w sposób ciągły, w czasie 30-90 minut, płynu do jamy otrzewnej (jest to najczęściej tzw. sól fizjologiczna), która jest podgrzewana do temperatury 41°C - 43°C. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do podgrzanego płynu podaje się cytostatyk – lek przeciwnowotworowy.

Działanie przeciwnowotworowe tego zabiegu polega na bezpośrednim uszkadzaniu komórek nowotworowych przez leki cytostatyczne oraz podwyższona temperaturę. Dodatkowo oba te czynniki działają synergistycznie, wzajemnie wzmacniając swoje przeciwnowotworowe działanie.

Leczenie za pomocą dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej jest tym lepsze, im mniejsze są zmiany przerzutowe w otrzewnej i mniejsza powierzchnia ich występowania. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym wykonanie HIPEC jest wycięcie ogniska pierwotnego (guz pierwotny) oraz wycięcie wszystkich zmian w otrzewnej większych niż 5 mm. Postępowanie to wynika z faktu dostępności (penetracji) cytostatyku w głąb tkanki nowotworowej na 3-5mm. Żeby leczenie było skuteczne, chirurg musi wyciąć wszystkie ogniska większe i grubsze niż 5 mm. Taki zabieg nazywamy cytoredukcją.

» przejdz do artykułu

Leczenie bólu nowotworowego

Jednym z objawów choroby, najbardziej dokuczliwym i obniżającym jakość życia w chorobie nowotworowej, jest ból. Objaw ten dotyczy w różnym stopniu i w różnych okresach choroby nawet 80% chorych. Pisząc i mówiąc o tym, przytaczamy fakty, często bez zastanawiania się, dlaczego tak musi być.

W arsenale leczenia bólu, w tym tego w chorobie nowotworowej, jest wiele skutecznych leków, których użycie może skutecznie go wyeliminować. Dlaczego więc bardzo często pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową skarżą się na ból, a objaw ten stał się nierozerwalnie związany z tą chorobą?


» przejdz do działu

Menu działu dla pacjenta

Leczenie żywieniowe

Leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego. Ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, wpływając tym samym na wyniki leczenia onkologicznego oraz na rokowania. Leczenie żywieniowe to nie tylko podawanie substancji odżywczych dożylnie u chorych wyniszczonych. Powinno ono dotyczyć wszystkich chorych, u których wystepują objawy niedożywnienia.

» przejdz do działu

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA

Marker chirurgiczny wspomagający leczenie oszczędzające w raku piersiWspółczesne leczenie raka piersi ukierunkowane jest na zachowanie piersi. Obecnie, również w sytuacjach, gdzie dotychczas nie było możliwe wykonanie zabiegów oszczędzających, można uzyskać warunki do ich przeprowadzenia. Pomocnym narzędziem ułatwającym oznaczenie i w późniejszych etapach procesu leczenia zlokalizowanie obszaru tkanki, w której znajduje się guz, jest marker chirurgiczny.

Nowoczesna diagnostyka w raku piersi

aparat usg firmy Toshiba

Nowoczesne aparaty USG pozwalają na zastosowanie nowej metody obrazowania ,skojarzonej z ultrasonografią, jaką jest elastografia. Umożliwia ona nie tylko wykrycie guza piersi, ale jednocześnie pokazuje, czy jest to guz łagodny czy złośliwy. Badanie to opiera się na ocenie twardości (sztywności) guza, co różnicuje raka od zmian nienowotworowych.

Molgendia - medycyna personalizowana - testy MammaPrint

reklama Molgendia

Test diagnostyczny MammaPrint

MammaPrint jest testem diagnostycznym do oceny ryzyka wystąpienia przerzutów raka piersi do innych części ciała. Pomaga lekarzom w określeniu, czy poszczególni pacjenci odniosą korzyść z chemioterapii. MammaPrint jest częścią pakietu Symphony Suite wspomagającego decyzje terapeutyczne w leczeniu raka piersi, wprowadzonego do obrotu przez firmę Agendia.

MammaPrint jest oparty na 70-genowym „podpisie genetycznym” raka piersi. Wykorzystuje on tkanki zatopione w parafinie lub świeże do analizy z użyciem mikromacierzy. Po takim badaniu diagnostycznym lekarz może zdecydować o zastosowaniu najbardziej odpowiedniego schematu leczenia.

Maintrac - Biopsja Płynna (Liquid Biopsy) pozwala przewidzieć w trakcie leczenia, czy terapia systemowa jest skuteczna

reklama maintrac

Profilaktyka czerniaka

Czerniak złośliwy skóry jest jednym z najbardziej niebezpiecznych nowotworów. Cechuje go szybki wzrost, zdolność do wczesnego dawania przerzutów oraz niewielka podatność na leczenie. Często powstaje na bazie znamienia barwnikowego istniejącego przez wiele lat w stanie stabilnym. Dlatego też istotna jest odpowiednia profilaktyka - chronienie skóry przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV oraz obserwacja znamion i zmian na skórze.

» przejdz do artykułu

Słownik terminów onkologicznych

słownik terminów onkologicznych

Przygotowaliśmy dla Państwa słownik pojęć i terminów z zakresu onkologii, chirurgii onkologicznej, metod leczenia oraz wybranych ogólnomedycznych, tak by ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu specjalistycznej terminologii medycznej.