Menu

Redakcja

Redaktor naczelny
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed

Zastępca red. nacz. d/s technicznych, webmaster
Maciej Jakowczyk

Sekretarz Redakcji
mgr Małgorzata Nachmann-Jastrzębska

Zespół Redakcyjny:
dr n. med. Kamil Drucis
lek. med. Paulina Cichon
lek. med. Tomasz Polec
lek. med. Tomasz Cwaliński

Współpracownicy:
lek. med. Marcin Ekman

Kontakt

Kontakt: redakcja@onkonet.pl

Wydawca serwisu Onkonet

Onkonet Sp. z o.o.
ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk
tel. 58 761 35 27, 502 377 792
KRS 0000347281

Nota prawna

1. Wydawcą serwisu internetowego Onkonet jest Onkonet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Śnieżna 3, 80-554 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000347281

2. Onkonet jest medycznym serwisem informacyjnym. Publikowane materiały maja charakter informacyjny, a decyzje dotyczące leczenia każdorazowo muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem.

3. Wszelkie prawa do serwisu Onkonet i publikowanych w nim treści zastrzeżone są na rzecz Wydawcy. Zarówno serwis Onkonet, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami).

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz reprodukowanie w jakikolwiek sposób, całości lub części materiałów zamieszczonych na stronach serwisu Onkonet bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy serwisu Onkonet.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do stron serwisu Onkonet z następującymi ograniczeniami: niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.