Menu

O nas

Serwis onkologiczny Onkonet.pl jest skierowany do pacjentów i ich rodzin, do lekarzy i studentów medycyny oraz do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać rzetelne informacje dotyczące diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.

Onkonet.pl jest redagowany przez lekarzy, pracujących w wiodących ośrodkach medycznych, a Redaktorem Naczelnym serwisu jest dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, profesor nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanowi to istotny element odróżniający Onkonet.pl od części portali medycznych tworzonych przez zespoły ludzi nieposiadających odpowiedniego, specjalistycznego przygotowania medycznego.

W trosce o jeszcze wyższy poziom merytoryczny zamieszczanych materiałów zwróciliśmy się do szerokiego grona wybitnych specjalistów i uznanych autorytetów medycznych, z zakresu chirurgii i onkologii, z prośbą o uczestnictwo w Radzie Naukowej serwisu onkonet.pl. Zadaniem Rady Naukowej jest nadzór merytoryczny nad materiałami publikowanymi na stronach serwisu oraz pomoc w jego dalszym rozwoju, zgodnie ze standardami najnowszej wiedzy medycznej.

Redakcja

Redaktor naczelny
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw. GUMed

Zastępca red. nacz. d/s technicznych, webmaster
Maciej Jakowczyk

Sekretarz Redakcji
mgr Małgorzata Nachmann-Jastrzębska

Współpracownicy:
lek. Paulina Cichon
dr med. Kamil Drucis
lek. Tomasz Sylwestrzak
stud. Daria Konon-Ostrowska

Rada Naukowa serwisu Onkonet.pl

 • Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz
 • Prof. dr hab. med. Marek Bębenek
 • Prof. dr hab. med. Wojciech Biernat
 • Dr med. Andrzej Cichocki
 • Prof. dr hab. med. Adam Dziki
 • Dr hab. med. Stanisław Hać, prof. nadzw.
 • Dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski
 • Prof. dr hab. med. Wiesław J. Kruszewski
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Lorenc
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Nowecki
 • Prof. dr hab. med. Piotr Richter
 • Prof. dr hab. med. Witold Rzyman
 • Prof. dr hab. med. Michał Studniarek
 • Dr hab. med. Dariusz Wydra
 • Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
 • Dr hab. med., prof. nadzw. Jacek Zieliński