Menu
Nutricia reklama

Nowotwory - informacja o nowotworach

W tym dziale przedstawiamy Encyklopedię Nowotworów - obszerne artykuły omawiające wyczerpująco poszczególne typy i grupy nowotworów. Informacje o diagnostyce, klasyfikacji TNM nowotwórów oraz o metodach leczenia są aktualizowane zgodnie z rozwojem wiedzy, standardów diagnostyki oraz metod leczenia.

Metody leczenia nowotworów

Najczęstszymi metodami leczenia nowotwórów jest leczenie chirurgiczne oraz chemioterapia. Chemioterapia jest to metoda leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytotoksycznych (leków działających toksycznie na komórki nowotworowe). Leki cytostatyczne w ramach chemioterapii są stosowane jako samodzielna metoda leczenia lub w sposób skojarzony, szczególnie z metodami chirurgicznymi, radioterapią i hormonoterapią.

» Chemioterapia
» Leczenie chirurgiczne
» Leczenie systemowe
» Medycyna nuklearna
» Radioterapia
» Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (ang. HIPEC)


» przejdz do artykułu

Diagnostyka medyczna w onkologii

Metody diagnostyczne w onkologii zaczynają się od tradycyjnego wywiadu lekarskiego, kończąc się na nowoczesnych metodach diagnostyki obrazowej wspomaganej komputerowo

» Badania radiologiczne (RTG)
» Ultrasonografia
» Badania fiberoskopowe
» Tomografia komputerowa (TK)
» Rezonans magnetyczny (MRI)
» Tomografia Emisyjna (PET-CT)
» Badania genetyczne, markery nowotworowe


» przejdz do artykułu

Profilaktyka onkologiczna

Profilaktyka onkologiczna to przede wszystkim badania pozwalające na wczesne wykrywanie zmian i objawów mogących być wstępem do powstania nowotworu i których leczenie może nie dopuścić do powstania nowotworu lub umożliwić skuteczne leczenie we wczesnej fazie rozwoju nowotworu. Badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu. Znaczenie badań profilaktycznych wzrasta wraz z wiekiem danej osoby.

Leczenie bólu nowotworowego

Jednym z objawów choroby, najbardziej dokuczliwym i obniżającym jakość życia w chorobie nowotworowej, jest ból. Objaw ten dotyczy w różnym stopniu i w różnych okresach choroby nawet 80% chorych. Pisząc i mówiąc o tym, przytaczamy fakty, często bez zastanawiania się, dlaczego tak musi być.

W arsenale leczenia bólu, w tym tego w chorobie nowotworowej, jest wiele skutecznych leków, których użycie może skutecznie go wyeliminować. Dlaczego więc bardzo często pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową skarżą się na ból, a objaw ten stał się nierozerwalnie związany z tą chorobą?


» przejdz do działu

Menu

baner aplikacji schematy chemioterapii

Leczenie żywieniowe

Leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego. Ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, wpływając tym samym na wyniki leczenia onkologicznego oraz na rokowania. Leczenie żywieniowe to nie tylko podawanie substancji odżywczych dożylnie u chorych wyniszczonych. Powinno ono dotyczyć wszystkich chorych, u których wystepują objawy niedożywnienia.

» przejdz do działu

HIPEC.pl - specjalistyczny serwis medyczny poświęcony dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii

hipec

Słownik terminów onkologicznych

Przygotowaliśmy dla Państwa słownik pojęć i terminów z zakresu onkologii, chirurgii onkologicznej, metod leczenia oraz wybranych pojęć ogólnomedycznych, tak by ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu specjalistycznej terminologii medycznej pojawiającej się w publikowanych na naszych stronach materiałach i artykułach.

» przejdz do słownika