Menu

5. Edycja Akademii Raka Piersi

baner konferencji Akademia Raka Piersi 2020

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i PZWL zapraszają do udziału w kolejnej edycji Akademii Raka Piersi. W 2020 r. cykl konferencji pod kierownictwem naukowym prof. Anny Niwińskiej, odbędzie się w Opolu, Olsztynie Warszawie i Krakowie.

Podczas Akademii Raka Piersi aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi. Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów – złożony z chirurga, onkologa klinicznego i radioterapeuty – zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

5. Edycja – co nowego?
W 2020 roku, program Akademii Rak Piersi został poszerzony m.in. o tematy:

 • Terapia anty HER2 – standardy i nowe leki
 • Rozsiany rak piersi – aktualny program lekowy
 • Immunoterapia i inhibitory PARP

W programie:
Pierwotnie operacyjny rak piersi cT1-2N0-1 – leczenie skojarzone

 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi
 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi
 • Chemioterapia/hormonoterapia przedoperacyjna, rodzaje zabiegów chirurgicznych w stopniu zaawansowanym cT3N1, cT3-4N2-3, raku zapalnym, wskazania do radioterapii, techniki radioterapii

Rak piersi w III stopniu zaawansowania – leczenie skojarzone

 • Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi
 • Terapia anty HER2 – standardy i nowe leki
 • Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2019 – leczenia skojarzone wczesnego raka piersi

Rozsiany rak piersi

 • Wytyczne Panelistów konferencji ABC5 Lizbona 2019 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
 • Aktualny program lekowy leczenia raka piersi
 • Hormonoterapia i Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?
 • Immunoterapia i inhibitory PARP

Miejsce i termin:

 • 6 kwietnia 2020 r., Opole
 • 15 czerwca 2020 r., Olsztyn
 • 28 września 2020 r., Warszawa
 • 20 listopada 2020 r., Kraków

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Rejestracja i szczegółowe informacje
Punkty edukacyjne za udział w konferencji: 4 pkt
Cena biletu: 129 PLN brutto (do 31 marca 2020 r. z kodem: ARP20 rabat 20%)


Źródło:

 1. PZWL Wydawnictwo Lekarskie
» więcej aktualności medycznych