Menu

Stomia jelitowa

Miejsce wyłonienia stomii - najważniejsza sprawa dla jakości życia osoby ze stomią!

Należy mieć świadomość, iż wyłonienie stomii to nie tylko rękoczyn chirurgiczny, a zakończenie złożonego procesu, który musi rozpocząć się już przed zabiegiem. Tak naprawdę stomię zaczynamy wyłaniać od rozmowy z pacjentem. Rozmowy przeprowadzonej przez lekarza, zawsze jeśli to możliwe lekarza operującego pacjenta.

Stomia i konieczność jej wytworzenia muszą być przedstawione jako jeden ze sposobów, by osiągnąć najlepszy wynik leczenia, by pacjent po zabiegu cieszył się jak najdłużej jak najlepszym zdrowiem. Niedopuszczalne jest poinformowanie pacjenta „Wyłonimy Panu stomię, gdyż ma Pan raka powodującego niedrożność”. Brzmi to jak pewnego rodzaju wyrok, stomia zaś jawi się jako fatum, dodatkowa „kara” dla pacjenta obarczonego już przecież niezwykle obciążającą diagnozą.

Aktywne życie ze stomią - jak dbać o stomię

Wyłonienie stomii jest zawsze koniecznością wynikającą ze stanu chorobowego. Mogą to być choroby zapalne jelit, choroby nowotworowe, powikłania pooperacyjne po różnych zabiegach, urazy. Na początku trudno zaakceptować tę nową sytuację, która ma wpływ na wiele aspektów życia.

Z czasem osoba ze stomią przyzwyczaja się w mniejszym lub większym stopniu do jej posiadania, ale proces ten jest związany z wieloma czynnikami. Zaczynają się one od tego, czy stomia została prawidłowo wykonana, czy dobrze jest dobrany sprzęt stomijny i wiele, wiele innych czynników, o których będziemy pisać w następnych materiałach.

Życie ze stomią - seks

Stomia nie powinna przekreślać aktywności seksualnej. Popęd seksualny i pragnienia erotyczne są naturalne również dla osób po inwazyjnych zabiegach medycznych i to niezależnie od wieku. Życie seksualne jest nie tylko wtedy możliwe, ale może być bardzo satysfakcjonujące. Potrzeba tylko jednego – zmiany stereotypowego myślenia o seksie.

Neurolodzy od lat potwierdzają różnymi badaniami, że utarte ścieżki neuronów w mózgu można zastąpić nowymi. Jest to kluczowa rzecz przy tak zwanej „odnowie seksualnej”, która opiera się głównie na zmianach w myśleniu i zachowaniu, a nie tylko na technicznych aspektach związanych z seksem.

Nurkowanie ze stomią

W świadomości wielu osób funkcjonuje przekonanie, że stomia jest przeciwwskazaniem do nurkowania. nic bardzie błędnego! Osoby ze stomią mogą nurkować i podziwiać uroki podwodnego świata tak samo jak osoby bez stomii. Sam fakt wyłonienia stomii (kolostomia, ileostomia, urostomia) nie stwarza medycznych przeciwwskazań do nurkowania.

Aktywność seksualna i stomia

Zaakceptowanie tego, że ma się stomię jest trudne w każdym wieku. I wtedy gdy mamy dwadzieścia parę lat jak również wtedy, gdy mamy pięćdziesiąt czy siedemdziesiąt. Nauka życia ze stomią nie trwa jedną dobę, wymaga czasu. Może minąć rok zanim pacjent przyzwyczai się do tego, że ma wyłonioną stomię. Akceptacja ciała, nauczenie się go na nowo to podstawa. Podstawą jest reedukacja i zmiana schematów oraz stereotypów związanych z seksualnością i intymnością, aby seksu nie spostrzegać jako czynności sprowadzonej do penetracji zakończonej wytryskiem, tylko w szerszym aspekcie i nie stawiało znaku równości pomiędzy wytryskiem i orgazmem.

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA