Menu

Akademia raka piersi 2020

20.11.2020

Akademia raka piersi 2020 - baner

Jak przebiega leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi? Czy przy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną? Czy intensyfikacja leczenia anty HER2 może przynieść korzyść? Na te i inne pytania udzielą odpowiedzi wybitni eksperci zgromadzeni podczas Akademii Raka Piersi 2020, której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i PTCHO. Konferencja on-line odbędzie się 30 listopada, a udział w niej jest bezpłatny. Patronem jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.

Akademii Raka Piersi jest konferencją podczas której zostaną przedstawione aktualne zasady leczenia w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi. Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez chirurga, onkologa klinicznego i radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Kierownikiem naukowym konferencji jest dr hab. n. med. Anny Niwińskiej, prof. NIO-PIB. Swoje prelekcje wygłoszą także: dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous, dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk, dr hab. n. med. Barbara Radecka, oraz dr n. med. Katarzyna Pogoda.

Termin: 30 listopada 2020

Uczestnicy spotkania otrzymają 4 punkty edukacyjne.

Informacje na temat konferencji i rejestracja


Źródło:

  1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
» więcej aktualności medycznych