Menu

Rak wątroby – nowa terapia pozwala na leczenie chirurgiczne pacjentów, którzy według obecnych kryteriów zostali uznani za nieuleczalnie chorych

02.08.2021

Nature Cancer 07/2021 okładka

Połączenie kabozantynibu, leku będącego inhibitorem kinazy, oraz stosowanego w immunoterapii niwolumabu, może umożliwić leczenie chirurgiczne u niektórych pacjentów z rakiem wątroby, którzy ze względu na stopień zaawansowania nowotworu normalnie zostaliby uznani za przypadki nieoperacyjne.

Wyniki badania opublikowane naukowców z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, USA, w czasopiśmie Nature Cancer przedstawiają zalety tej kombinacji leków.

Spośród 15 pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) biorących udział w badaniu, których nie można było wcześniej leczyć chirurgicznie, zastosowane leki pozwoliły w przypadku 12 pacjentów na pomyślne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usunięcia nowotworu. U pięciu z tych 12 pacjentów po podaniu leków doszło objętość guza zmniejszyła się o 90% lub nawet więcej.
Rak wątrobowokomórkowy (HCC) stanowi ponad 90% wszystkich pierwotnych nowotworów wątroby i jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami. Mniej niż 30% przypadków HCC na całym świecie można poddać resekcji chirurgicznej w momencie diagnozy, ponieważ w momencie rozpoznania raka stan zaawansowania choroby jest zbyt duży i doszło do naciekania nowotworu na tkanki, w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie operacji chirurgicznej.

Chemioterapia systemowa wykazuje ograniczone działanie w przypadku raka wątrobowokomórkowego, a radioterapia z powodu bardzo wysokiej wrażliwości wątroby na działanie energii promienistej jest rzadko stosowana. Dlatego też podstawową metodą leczenia raka wątrobowokomórkowego jest leczenie chirurgiczne polegające na resekcji części wątroby zajętej przez guz nowotworowy. W przypadku braku możliwości leczenia chirurgicznego rokowanie jest bardzo niepomyślne.

„Pacjenci, którzy wzięli udział w tym badaniu, byli według obecnych kryteriów uznawani za przypadki nieoperacyjne i tym samym nieuleczalne, więc fakt, że zanotowaliśmy pozytywne odpowiedzi na zastosowane leczenie, był naprawdę ekscytujący, ponieważ oznacza to, że wykorzystaną kombinację leków można zastosować w bardzo trudnych, wcześniej nieuleczalnych przypadkach”, mówi główny autor badania, dr Won Jin Ho z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.
Wyniki badania sugerują również, że zastosowane połączenie leków może pomóc w leczeniu nawrotów raka po operacji. Wśród pacjentów, którzy przeszli pomyślnie operacje, wskaźnik nawrotów może wynosić nawet 50% lub więcej. U pięciu pacjentów, u których guz uległ znacznemu zmniejszeniu w wyniku zastosowania leków i przeszli operację chirurgiczną, nie doszło do nawrotu choroby (przez ponad 230 dni, do czasu publikacji wyników badania). Natomiast u czterech z siedmiu pacjentów, którzy nie mieli znaczącej odpowiedzi guza na leczenie, doszło do progresji choroby między 56 a 155 dniem po zakończeniu terapii.

Kabozantynib i niwolumab były wcześniej stosowane oddzielnie oraz w połączeniu w leczeniu zaawansowanego raka wątroby, ale badacze chcieli przetestować ich zastosowanie specjalnie pod kątem sprawdzenia, czy zastosowana terapia pozwoli na osiągnięcie wyników umożliwiających zakwalifikowanie pacjentów do leczenia chirurgicznego.


Źródło:

  1. Drug combination gets advanced liver cancer patients to surgery, Johns Hopkins Medicine
  2. Neoadjuvant cabozantinib and nivolumab convert locally advanced hepatocellular carcinoma into resectable disease with enhanced antitumor immunity, Nature Cancer
» więcej aktualności medycznych