Menu

Raport „Innowacyjna onkologia”

07.10.2020

Raport „Innowacyjna onkologia” - baner

Wielopłaszczyznowe, kompleksowe, bazujące na innowacjach – jakie powinno być leczenie onkologiczne XXI wieku? Eksperci ze świata medycyny oraz ochrony zdrowia w raporcie „Innowacyjna onkologia”, który powstał z inicjatywy PZWL Wydawnictwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przedstawiają analizę uwarunkowań, w jakich funkcjonuje polska onkologia oraz optymalne kierunki jej rozwoju, aby osiągnąć skuteczne leczenie nowotworów.
Nowotwory stanowią obecnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. To niemal 200 odmian tej choroby, która dotyka 18 milionów pacjentów na całym świecie. W Polsce, według danych Ministerstwa Zdrowia, liczba zachorowań na nowotwory w ciągu ostatnich trzydziestu lat wzrosła ponad dwukrotnie. To jednocześnie druga najczęstsza przyczyna zgonów. Dodatkowo, prognozy ekspertów na następne dekady nie są optymistyczne. Szacują oni, że liczba nowych zachorowań na całym świecie zwiększy się o około 70 procent.

Nietrudno się zatem domyślić, że walka z nowotworami jest dużym obciążeniem dla systemów ochrony zdrowia, które równocześnie mierzą się z szeregiem innych wyzwań, jak starzejące się społeczeństwo, choroby cywilizacyjne i wielochorobowość u osób w podeszłym wieku, braki kadry medycznej oraz gwałtowne zjawiska epidemiczne, jak pandemia COVID-19.

Walka z nowotworami może być skuteczna tylko wtedy, gdy o chorobie będziemy myśleć na wielu płaszczyznach i uwzględnimy perspektywy możliwie wielu podmiotów uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. Analizując mechanizmy w nim zachodzące, można dokładnie określić możliwości wdrażania nowych i wykorzystania już dostępnych technologii medycznych, dążąc tym samym do podniesienia bezpieczeństwa i skuteczności opieki onkologicznej – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2018–2022.

Raport „Innowacyjna onkologia”
Takiej analizy podjęli się wspólnie z siedemdziesięcioma sześcioma autorytetami ze świata medycyny czy ochrony zdrowia dr hab. n. med. Adam Maciejczyk oraz dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, prof. SGH. W raporcie „Innowacyjna onkologia” dogłębnie przenalizowali możliwości i potrzeby polskiej onkologii, określili też kluczowe wyzwania i główne zadania. Z dokumentu wyłania się obraz sytemu ochrony zdrowia opartego o innowacyjne rozwiązania, które usprawniają cały proces leczenia – od diagnostyki, poprzez leczenie szpitalne i systemowe, a na opiece nad pacjentem w domu kończąc.

Integracja opieki wokół pacjenta może być kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia znaczącego postępu w opiece nad chorym. Zbudowanie współpracującego cyfrowego ekosystemu opieki nad pacjentem pozwoliłoby na usprawnienie opieki onkologicznej na każdym etapie ścieżki leczenia.

W Polsce mamy już za sobą szereg działań zmierzających do cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia. Składają się na nie różne inicjatywy – od budowy rozwiązań wspierających działanie poszczególnych instytutów i szpitali, poprzez analizy ryzyka występowania nadużyć w Narodowym Funduszu Zdrowia, kończąc na realizowanym przez CSIOZ projekcie P1. Można podać szereg przykładów wykorzystania IT w onkologii w zakresie od najprostszego tj. ułatwiania dostępu do danych, poprzez podnoszenie efektywności procesu (np. zdalne konsylium) czy wręcz wsparcie podejmowania decyzji z wykorzystaniem analityki (np. diagnostyka z wykorzystaniem zaawansowanych technologii). Nie należy jednak zapominać, że najważniejszy jest zawsze pacjent i budując konkretne rozwiązanie informatyczne należy mieć na względzie również tzw. patient experience – podsumowuje dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, prof. SGH.

Główne założenia raportu i wnioski z niego płynące zostały przedstawione na konferencji prasowej on-line, która miała miejsce 29.09.2020 W konferencje udział wzięli: wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, redaktorzy naukowi raportu, współautorzy, przedstawiciele NFZ oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Szczegółowe informacje oraz raport do pobrania znaleźć można pod adresem: raport.pzwl.pl


Źródło:

  1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
» więcej aktualności medycznych