Menu

Przegląd materiałów dotyczących leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej

17.05.2023

spotkanie robocze Sekcji Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

W dniu 25 marca 2023 roku, w Gdańsku, odbyło się spotkanie robocze Sekcji Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

W gronie specjalistów zajmujących się leczeniem chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej (w tym przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, śluzaka rzekomego otrzewnej i międzybłoniaka) omówiono aktualne zalecenia i rekomendacje oraz nowości w zakresie diagnostyki i leczenia, w tym oceny krążących komórek nowotworowych we krwi (ctDNA).

Tematem spotkania było także przygotowanie chorego do leczenia, aspekty prehabilitacji oraz wpływ powikłań leczenia na wyniki przeżyć odległych. Nie pominięto także zagadnień związanych z diagnostyka radiologiczna i badaniami histopatologicznymi. Tematem dyskusji były także współistniejące z przerzutami do otrzewnej przerzuty do wątroby i możliwości leczenia chorych w tym stopniu zaawansowania.

Wszystkie wystąpienia zostały nagrane i opracowane w postaci wystąpień medialnych dla szerokiego zapoznania się z nimi przez lekarzy. Organizatorzy spotkania maja nadzieję, że przyczynią się one do znaczącej poprawy wyników leczenia chorych z choroba nowotworowa i przerzutami do otrzewnej. Taki tez był cel spotkania członków Sekcji. Zachęcamy do wysłuchania wykładów.


Prof. nadzw., dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
Przewodniczący Sekcji Nowotworów Otrzewnej
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej


Zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC jako element skojarzonego leczenia przerzutów do otrzewnej i wznowy miejscowej raka jelita grubego – prof. Tomasz JastrzębskiZabiegi cytoredukcyjne i HIPEC w leczeniu przerzutów do otrzewnej raka jajnika – dr Piotr HevelkeHIPEC w profilaktyce przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego – prof. Marek BębenekHIPEC w profilaktyce raka żołądka – prof. Piotr RichterJakość chirurgii gwarantem najlepszych wyników leczenia nowotworów przewodu pokarmowego – prof. Adam DzikiCzynniki związane z zabiegiem operacyjnym wpływające na wczesne i odległe wyniki leczenia chorych z nowotworami jamy otrzewnej – dr Tomasz OlesińskiMetachroniczne przerzuty do wątroby – wskazania i przeciwwskazania do leczenia inwazyjnego – prof. Krzysztof ZieniewiczWznowa miejscowa raka jelita grubego – wskazania i przeciwwskazania do postępowania chirurgicznego – prof. Dawid MurawaNowoczesne leczenie systemowe raka jajnika – prof. Dagmara Klasa-MazurkiewiczLeczenie systemowe w skojarzonej terapii wznowy raka jajnika - rola zabiegów cytoredukcyjnych z punktu widzenia onkologa – prof. Lubomir BodnarLeczenie systemowe w skojarzonej terapii wznowy raka jelita grubego - rola zabiegów cytoredukcyjnych z punktu widzenia onkologa – prof. Krzysztof KoperZabiegi laparoskopowe w leczeniu raka jajnika – wskazania i przeciwwskazania, kryteria radykalności – prof. Dariusz WydraPrehabilitacja: pierwszy klucz do sukcesu terapeu tycznego w chirurgii – prof. Wojciech ZegarskiSuplementacja żywieniowa jako element postępowania terapeutycznego u chorych leczonych systemowo – dr Dagmara BuczekOcena radiologiczna skuteczności leczenia systemowego. Wartość badań obrazowych w wykrywaniu i ocenie wznowy miejscowej i przerzutów do otrzewnej – prof. Michał StudniarekCzy badanie patomorfologiczne może pomóc w skutecznym leczeniu chirurgicznym i systemowym raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika - prof. Wojciech BiernatWartość badania ctDNA w projektowaniu leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej – prof. Tomasz JastrzębskiBadanie ctDNA - rola w ocenie skuteczności leczenia chirurgicznego i systemowego nowotworów przewodu pokarmowego – prof. Lucjan Wyrwicz» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA