Menu

W Dolnośląskim Centrum Onkologii uruchomiono poradnię prehabilitacyjną przygotowującą chorych do leczenia onkologicznego

08.02.2024

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

W Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii otwarto pierwszą Poradnię Prehabilitacji i Żywienia Klinicznego we Wrocławiu. Zadaniem specjalistów poradni będzie odpowiednie przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia komplikacji w trakcie leczenia, skrócić czas hospitalizacji, a co za tym idzie, przyspieszyć proces powrotu do zdrowia. Pacjent będzie objęty opieką poradni już w momencie diagnozy, a czas do rozpoczęcia leczenia będzie maksymalnie wykorzystany na wzmocnienie fizyczne i psychiczne.

Opieką poradni będą objęci jedynie pacjenci DCOPiH, zwłaszcza osoby z diagnozami nowotworów płuc oraz głowy i szyi. Z biegiem czasu zakres opieki zostanie rozszerzony na kolejne grupy pacjentów. Kierowanie do poradni będzie odbywać się za pośrednictwem lekarzy prowadzących.

- Z czasem planujemy objąć opieką poradni wszystkich pacjentów naszego szpitala - wyjaśnia Ireneusz Pawlak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa DCOPiH. - Odpowiednie przygotowanie do leczenia jest kluczowym elementem w walce z chorobą. Otwarcie Poradni Prehabilitacyjnej w DCOPiH to istotny krok w podnoszeniu jakości leczenia.

W przygotowaniu do leczenia onkologicznego pacjentów wspierać będą dietetycy, fizjoterapeuci oraz psychologowie. Dodatkowo chorzy otrzymają poradnik prehabilitacyjny, który zawierać będzie informacje na temat skutecznego wykorzystania czasu przed planowanymi zabiegami.

Leczenie onkologiczne jest ogromnym obciążeniem dla organizmu, dlatego odpowiednie przygotowanie jest istotne dla skuteczności terapii. Badania potwierdzają, że stan odżywienia pacjenta, aktywność fizyczna, porzucenie nałogów i opieka psychologiczna realnie wpływają na poprawę wyników leczenia.

Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta do leczenia, operacji, ale tak naprawdę do każdej terapii. To standard leczenia stosowany na świecie od wielu lat, a w Polsce propaguje ją od 2020 roku prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz, wybitny chirurg, współtwórca koncepcji poradni. W Polsce powstało już 20 Poradni Prehabilitacji, skupiających się na przygotowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego.

- W najlepszych ośrodkach chirurgicznych prehabilitacja stała się nieodłącznym elementem strategii przygotowania pacjentów do leczenia – mówi prof. Tomasz Banasiewicz. - Jej znaczenie jest tak istotne, że zdarza się, przesuwać termin zabiegu chirurgicznego, aby skutecznie przygotować pacjenta do zabiegu.


Źródło:

  1. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA