Menu

W Białymstoku powstaje Lung Cancer Unit dla chorych z rakiem płuc

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

fot. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytecki Szpital Kliniczny powołały pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca czyli tzw. Lung Cancer Unit. To jednostka z odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym zatrudniająca zespół doświadczonych specjalistów i pełny dostęp do wszystkich metod potrzebnych do rozpoznania i leczenia raka płuca.

Podobnie jak w przypadku bardziej znanych Breast Cancer Unit, Lung Cancer Unit ma zapewnić kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę ale dla chorych na raka płuca, tak aby cały proces leczenia przebiegał, w jednym miejscu, pod opieką zespołu specjalistów gwarantują sprawny i zgodny z najnowszymi standardami wiedzy proces leczenia. Specjalizacja takiego ośrodka oraz efekt synergii pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów jest gwarancją zdecydowanie lepszych wyników leczenia.

Taki model działania został wypracowany i wdrożony po raz pierwszy w Polsce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) w Białymstoku. Jego istotnym elementem jest też współpraca ze specjalistami radioterapii z Białostockiego Centrum Onkologii (BCO).

Lekarze, którzy stale współpracują na co dzień w ramach wielodyscyplinarnych zespołów USK i BCO, podejmują wszystkie kluczowe decyzje w oparciu o konsylium wielospecjalistyczne, a nie jednoosobowo. Rak płuc pozostaje główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów na całym świecie, mimo wdrożenia leczenia dłużej niż pięć lat przeżywa mniej niż 20 procent chorych. Na to wpływa przede wszystkim późna zgłaszalność chorych do lekarza i tego wynikające zaawansowanie choroby uniemożliwiające zabieg operacyjny.

Potwierdzenie raka płuca wymaga wykonania szeregu skomplikowanych metod diagnostycznych takich jak obrazowanie (RTG, tomografia komputerowa (KT) klatki piersiowej, USG, PET-KT, bronchoskopia (podstawowa i jej zaawansowane odmiany tj. EBUS-TBNA), metody połączone (Biopsja płuca pod kontrolą KT) po metody chirurgiczne i zaangażowania również radiologa, patomorfologa, radioterapeuty.

W modelu tradycyjnym na każdym z tych kroków pacjent i odpowiedzialność za opiekę są przekazywane następnemu lekarzowi co powoduje, że proces diagnostyczny jest powolny, fragmentaryczny i słabo skoordynowany, a od chwili podejrzenia raka płuca do postawienia diagnozy upływają często długie miesiące.

Utworzenie Lung Cancer Unit jest optymalnym jest rozwiązaniem organizacyjnym, które wymusza zaangażowanie wszystkich w/w specjalistów w diagnostykę i leczenie pacjenta od samego początku i na każdym jego etapie, gwarantując wysoką jakość i szybkość całego procesu leczenia.


Źródło:

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
» więcej aktualności medycznych