Menu

Dobre wiadomości dla pacjentów onkologicznych z ziemi lubelskiej

Nowy Zakład radioterapii w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie

fot. Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

W Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie oddano do użytku nowy budynek w którym będzie działać Klinika Chirurgii Onkologicznej wraz z chemioterapią oraz nowoczesny Zakład Radioterapii. Doświadczeni specjaliści dzięki wyposażeniu w aparaturę medyczną najwyższej klasy zapewnią kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych na najwyższym poziomie, a czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia nie będzie przekraczał dwóch tygodni.

Trzykondygnacyjny budynek ma powierzchnię ponad 4 tys. mkw. Znajdują się w nim: nowy blok operacyjny z nowoczesnymi salami operacyjnymi, pracownie diagnostyczne oraz wygodne, nowoczesne sale dla pacjentów oraz całe wyposażenie nowego zakładu radioterapii.

Zakład Radioterapii jest nową jednostką szpitala i wkrótce zacznie przyjmować pacjentów. Stworzenie zakładu kosztowało ponad 70 mln zł, w tym ok. 19 mln zł to prace budowlane. Najdroższym sprzętem były akceleratory, które kosztowały około 20 mln zł.

Nowoczesny sprzęt umożliwia m.in. radioterapię śródoperacyjną. - W czasie jednego seansu operacyjnego mamy możliwość zastosowania nie tylko leczenia chirurgicznego, ale jednocześnie napromieniania w polu operacyjnym, w sposób bardzo selektywny i precyzyjny - powiedział kierownik kliniki prof. Wojciech Polkowski.

Nowoczesna radioterapia śródoperacyjna (ang. intraoperative radiotherapy - IORT) oferuje możliwość zmiany tradycyjnego sposobu leczenia pacjentów leczonych z powodu nowotworów. Wyniki badań wskazują na korzyści wynikające z zastosowania IORT. Wiele z tych badań wykazało poprawę wyników leczenia od 20 do 50% w zaawansowanych i nawrotowych nowotworach w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnej radioterapii.

Nowy blok operacyjny ma pozwolić na zlikwidowanie kolejki pacjentów czekających na rozpoczęcie leczenia. Liczba przeprowadzanych operacji ulegnie podwojeniu, a kolejka zniknie. W kwietniu 2019 roku czas oczekiwania na operację w naszym ośrodku nie będzie dłuższy niż dwa tygodnie - powiedział prof. Polkowski.


Źródło:

  1. Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
» więcej aktualności medycznych