Menu

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego

04.06.2021

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie – kompleksową opiekę onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG). Zarządzenie prezesa NFZ weszło w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

Przyjęty model świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zapewnienie możliwie najpełniejszej opieki nad pacjentem, poprzez koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności, podniesienia komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Nowotwór złośliwy jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów w populacji Polski oraz jest jedną z głównych przyczyn zgonów. W celu zapewnienia należytej jakości i efektywności świadczeń udzielanych pacjentom z nowotworami jelita grubego, na podstawie analizy istniejących rozwiązań we współpracy z ekspertami, opracowano model opieki obejmujący:

  • diagnostykę wstępną i pogłębioną realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opiekę psychologiczną na etapie diagnostyki oraz świadczenia diagnostyczne wykonywane w warunkach hospitalizacji;
  • postępowanie terapeutyczne realizowane w zakresie leczenia szpitalnego i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym: leczenie chirurgiczne, brachyterapię, teleradioterapię, leczenie systemowe, leczenie żywieniowe dojelitowe i pozajelitowe oraz opiekę psychologiczną;
  • monitorowanie stanu zdrowia po zakończonym leczeniu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w warunkach hospitalizacji i opiekę psychologiczną na etapie monitorowania.

W celu umożliwienia funkcjonowania nowego modelu opieki w systemie opieki zdrowotnej, do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono nowy zakres: Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG). Pozwoli to na sfinansowanie wielokierunkowej, zintegrowanej opieki nad osobami z nowotworem jelita grubego, zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz indywidualnymi preferencjami pacjentów.


Źródło:

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia
» więcej aktualności medycznych