Menu

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna rozpoczęła swoją działalność

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna - baner

W połowie stycznia 2020 roku zainaugurowała swoją działalność Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO). Organizacja parasolowa zrzeszająca osiem organizacji pacjentów została powołana, aby wspierać zmiany w systemie opieki zdrowotnej w obszarze onkologii. Pierwszym projektem OFO ma być monitoring obietnic złożonych przez polityków chorym oraz ich bliskim.

Choroby nowotworowe są najczęstszą przyczyną zgonów osób w wieku produkcyjnym, niezależnie od płci. W 2015 r. liczba Polaków, którzy zmarli z powodu nowotworu złośliwego po raz pierwszy przekroczyła 100 tys. Według epidemiologów, wzrost zachorowalności doprowadzi do tego, że jeden na czterech Polaków zachoruje na raka, a jeden na pięciu umrze z powodu tej choroby.

– Ogólnopolska Federacja Onkologiczna powstała z potrzeby zmian systemowych w onkologii. Ze względu na lawinowo rosnącą liczbę zachorowań na raka jest to dziedzina kluczowa z punktu widzenia zdrowia polskiego społeczeństwa. Skuteczność systemu opieki onkologicznej jest mierzona odsetkiem 5-letnich przeżyć, który od wielu lat jest w Polsce niższy niż w innych państwach europejskich. Chcemy brać aktywny udział w debacie publicznej oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią sytuację chorych – mówi Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

– Naszym zadaniem jest partnerski dialog z instytucjami publicznymi oraz wszystkimi środowiskami, zainteresowanymi zmianą w polskiej onkologii oraz wskazywanie niedoskonałości działania systemu ochrony zdrowia, które pacjenci chorzy na nowotwory złośliwe odczuwają wyjątkowo boleśnie – mówi Agata Polińska, Wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna przyjęła strategię działań na 2020 r. Jej zakres wynika z najważniejszych bolączek systemu opieki onkologicznej. Analizy publikowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje – Najwyższa Izbę Kontroli, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oraz OECD – jednoznacznie wskazują na konieczność podjęcia prac w następujących obszarach:

  • zwiększenie dostępności do skutecznego i bezpiecznego leczenia, odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej
  • wprowadzenie systemu monitorowania jakości opieki nad pacjentami na poziomie ośrodka, regionu oraz kraju
  • wdrożenie systemu aktualizowanych ścieżek postępowania diagnostyczno-terapeutycznego odpowiadających aktualnej wiedzy oraz zapewniającej lekarzowi wsparcie procesu podejmowania decyzji
  • monitorowanie zmian w organizacji opieki onkologicznej w celu zapewnienia przejrzystego i wiarygodnego systemu wynagradzania ośrodków
  • poprawa infrastruktury, w tym stanu sanitarnego ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie onkologiczne.

Źródło:

  1. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
» więcej aktualności medycznych