Menu

Polski konsensus diagnostyki i leczenia raka żołądka – aktualizacja 2022

12.01.2023

Polski konsensus diagnostyki i leczenia raka żołądka – aktualizacja 2022

Rak żołądka stanowi wyzwanie dla wczesnej diagnostyki i prawidłowego leczenia, stąd też tym bardziej cenne są aktualizowane zalecenia odnośnie tego nowotworu.

Polski Konsensus został opracowany i zaktualizowany w 2022 roku przez wybitnych lekarzy zajmujących się tematem diagnostyki i leczenia raka żołądka, w tym chirurgów, onkologów, radiologów, patologów i lekarzy innych specjalności, pod kierownictwem i z inicjatywy Katedry Chirurgii Ogólnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, którym kieruje prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski.

Warto przypomnieć, że ośrodek krakowski ma ogromne zasługi w poprawie wyników leczenia raka żołądka i był czołowym ośrodkiem prowadzącym pierwsze, szeroko zakrojone badanie dotyczące poprawy wyników leczenia raka żołądka w Polsce. Program prowadzony był przez prof. Tadeusza Popielę, którego następcami są chirurdzy współtworzący niniejszy Konsensus.

Polski konsensus diagnostyki i leczenia raka żołądka – aktualizacja 2022


Źródło:

  1. „Nowotwory. Journal of Oncology” Via Medica
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA