Menu

Sukces badań nad nowymi terapiami celowanymi w leczeniu raka jelita grubego

18.05.2021

terapie celowane w leczeniu onkologicznym – ilustracja poglądowa

Pogrupowanie pacjentów w oparciu o profil genetyczny guza pozwoliło badaczom na ukierunkowanie eksperymentalnych terapii tak, aby zmaksymalizować osiągany efekt terapeutyczny. „To ważny kamień milowy w badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka jelita grubego” – powiedział dr Tabernero, koordynator projektu badawczego MoTriColor.

Rak jelita grubego jest trzecim najczęstszym rodzajem nowotworu u mężczyzn i drugim najczęstszym u kobiet. Oczekuje się, że do 2030 roku liczba przypadków na świecie wzrośnie o 60 % i przekroczy 2,2 miliona, prowadząc do 1,1 miliona zgonów. Uważa się, że istnieją rozmaite podtypy molekularne tego raka, u których podstaw leżą różne procesy biologiczne. Oznacza to, że zarówno rokowania, jak i najodpowiedniejsze metody leczenia również mogą być różne.

Najczęściej stosowana metoda leczenia, chemioterapia, wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami dla zdrowia pacjenta. Zespół projektu MoTriColor, w ramach prac finansowanych przez UE, opracował skuteczniejszą, ukierunkowaną terapię.

W ramach diagnostycznych badań molekularnych na materiałach pochodzących z rutynowych biopsji guza naukowcy zidentyfikowali różne profile ekspresji genów, z którymi powiązane są fenotypy o określonym rokowaniu i odpowiedzi na leki. Na podstawie tych informacji można dopasować sposób leczenia do charakterystyki choroby nowotworowej pacjenta.

„Naszym nadrzędnym celem było opracowanie nowych celowanych metod leczenia, skierowanych przeciw nowotworom o konkretnych właściwościach molekularnych, które mogą być bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż terapie dostępne obecnie”, wyjaśnia Josep Tabernero, dyrektor Instytutu Onkologii Vall d’Hebron i ordynator Oddziału Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie.

Głównym celem projektu MoTriColor była ocena bezpieczeństwa i tolerancji terapii eksperymentalnych, a także sprawdzenie ich skuteczności klinicznej – mierzonej w oparciu o ograniczenie rozwoju i rozprzestrzeniania się nowotworu oraz przeżywalność pacjentów. W ramach projektu zbadano także oporność na leczenie oraz monitorowano krążące DNA nowotworu (ang. circulating tumour DNA, ctDNA) w układzie krwionośnym chorych.

Co istotne, pacjentów najpierw poddano stratyfikacji w oparciu o profil ekspresji genów guza, a następnie przypisano do badania klinicznego, w którym stosowano najlepiej dopasowaną terapię.

W rezultacie Tabernero i jego zespół z powodzeniem zweryfikowali zastosowanie nowatorskiej metody leczenia z użyciem kombinacji atezolizumabu – immunoterapeutyku – oraz bewacyzumabu – środka antyangiogenicznego (hamującego tworzenie naczyń krwionośnych w tkance nowotworowej). Dane kliniczne i molekularne zgromadzone podczas badań umożliwią zespołowi badawczemu wskazanie pacjentów, u których odpowiedź na tę metodę leczenia powinna być najlepsza.
Ponadto badacze przygotowali bazę danych opisującą profile ekspresji genów u chorych z rakiem jelita grubego. „Zidentyfikowaliśmy mutacje powiązane z nowotworem, które będzie można wykorzystać w czasie terapii do monitorowania guza korzystając z płynnej biopsji śledzącej poziom ctDNA”, dodaje Tabernero.


Źródło:

  1. Trialling new cancer therapies in those patients most likely to benefit, The Community Research and Development Information Service, European Commission
  2. Molecularly guided trials with specific treatment strategies in patients with advanced newly molecular defined subtypes of colorectal cancer (MoTriColor)
» więcej aktualności medycznych