Menu

Przełom w podejściu do leczenia nowotworów jelita grubego w Polsce

04.05.2021

logo Ministerstwa Zdrowia

W maju powinniśmy poznać listę specjalistycznych placówek, które zaczną realizować nowy model kompleksowej opieki nad pacjentami z nowotworem jelita grubego.

Celem jest wprowadzenie zintegrowanej, wielokierunkowej opieki nad pacjentami z nowotworem jelita grubego, zgodnie ze aktualnymi wskazaniami medycznymi oraz indywidualnymi preferencjami pacjentów. Dotychczas leczenie pacjentów z rakiem jelita grubego było finansowane w ramach odrębnych umów dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Od teraz leczenie pacjenta będzie prowadzone i koordynowane w ramach jednego ośrodka, począwszy od diagnostyki, poprzez leczenie i wsparcie psychologiczne, skończywszy na monitorowaniu stanu pacjenta po przebytej chorobie nowotworowej. Kompleksowa opieka nad pacjentem ma być podobna do podejścia, jakie ma miejsce w przypadku leczenia nowotworów piersi w Breast Cancer Units.

– Wprowadzamy model kompleksowej opieki onkologicznej dla pacjentów z nowotworem jelita grubego – mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. – W 2019 roku zaczęliśmy wprowadzać skoordynowany model opieki onkologicznej uruchamiając pierwsze wyspecjalizowane jednostki Breast Cancer Units, czyli placówki, w których pacjentki z rakiem piersi mają zapewnioną diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne. Teraz z takiej kompleksowej opieki będą mogli skorzystać pacjenci z nowotworem jelita grubego, ale to nie koniec. Pracujemy nad opracowaniem modelu kolejnych Cancer Units: dla nowotworów złośliwych płuc, a także nowotworów ginekologicznych i urologicznych.


Model kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że ośrodki (centra kompetencji) zapewnią:

  • infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji niezbędnych świadczeń w zakresie: diagnostyki nowotworu jelita grubego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii oraz brachyterapii, a także wsparcie w zakresie uzyskania świadczeń opieki hospicyjnej;
  • możliwość wykonania wszystkich koniecznych badań diagnostycznych;
  • koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego – ośrodek wyznaczy koordynatora organizacyjnego, nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia danego pacjenta; do jego zadań będzie należało w szczególności ustalanie terminów wizyt i zabiegów oraz nadzorowanie dokumentacji;
  • wielodyscyplinarne zespoły diagnostyczno-terapeutyczne składające się ze specjalistów chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii i patomorfologii;
  • systematyczne monitorowanie efektów procesu terapeutycznego oraz stanu pacjenta po zakończeniu leczenia.

Model kompleksowej opieki dla kolejnej grupy pacjentów wynika z założeń Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Sukcesywnie wprowadzane są nowe rozwiązania organizacyjne, które mają wyeliminować negatywne zjawiska w onkologii, takie jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych. Wpływały one na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

11 marca Minister Zdrowia opublikował rozporządzenie wprowadzające do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie gwarantowane - Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, a 30 kwietnia NFZ opublikował zarządzenie Prezesa NFZ (80/2021/DSOZ) w sprawie warunków umów wprowadzające nowy zakres świadczeń opieki zdrowotnej: Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG).

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany wpłyną pozytywnie na wyniki leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce.


Źródło:

  1. Model kompleksowej opieki dla pacjentów z nowotworem jelita grubego, Ministerstwo Zdrowia
  2. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 80/2021/DSOZ, Narodowy Fundusz Zdrowia
» więcej aktualności medycznych