Menu

Redukcja wagi u kobiet po pięćdziesiątce zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi

redukcja wagi ciała - ilustracja poglądowa

Kobiety po 50. roku życia, które zredukują masę ciała i utrzymają nową wagę, mają mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi niż kobiety, których waga się nie zmieni. Ryzyko zachorowania maleje wraz ze spadkiem masy ciała i dotyczy kobiet nie stosujących hormonalnej terapii zastępczej.

Powyższe ustalenie jest wynikiem obszernego badania przeprowadzonego przez badaczy z American Cancer Society, the Harvard T.H. Chan School of Public Health i innych, którego wyniki zostały opublikowane w grudniu 2019 roku w Journal of the National Cancer Institute.

Ponad dwie trzecie kobiet w USA ma nadwagę lub otyłość. Nadwaga jest znanym czynnikiem ryzyka raka piersi po menopauzie, ale do tej pory nie było wystarczających dowodów, aby ustalić, czy ryzyko to jest odwracalne przez utratę nadwagi. To badanie jest pierwszym dużym badaniem wyraźnie wykazującym, że redukcja masy ciała może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi.

Badacze przeanalizowali dane ponad 180 000 kobiet pochodzące z projektu „Pooling of Prospective Studies of Diet and Cancer”. W ciągu około 10 lat notowano wagę u kobiet 3 razy: w momencie przystąpienia do badania, 5 lat później i następnie 4 lata później. Zmiany masy ciała o 2 kg lub mniej zostały uwzględnione w badaniu jako masa ciała bez zmian.

Badanie wykazało, że im większa była redukcja wagi, tym bardziej malało ryzyko zachorowania na raka piersi. Nawet niewielka redukcja wagi ciała obniżała ryzyko.
Kobiety, które zrzuciły od 2 do 4,5 kg, miały o 13% mniejsze ryzyko niż kobiety o niezmienionej wadze. Kobiety, które zrzuciły od 4,5 do 9 kg, miały o 16% mniejsze ryzyko. Kobiety, które straciły 9 kg lub więcej, miały o 26% mniejsze ryzyko raka piersi. Kobiety, które straciły 9 kg lub więcej ale nie utrzymały zredukowanej wagi i ponownie przybrały na wadze (ale mniej niż 9 kg), w dalszym ciągu miały mniejsze ryzyko raka piersi, o 23%, w porównaniu z tymi, których waga pozostawała bez zmian.

„Nasze wyniki wskazują , że nawet niewielka redukcja masy ciała wiąże się z niższym ryzykiem raka piersi u kobiet po 50. roku życia” - powiedziała dr Lauren Teras, główna autorka badania. „Nawet jeśli przybędziesz na wadze po 50. roku życia, nie jest za późno, aby zacząć się odchudzać”.


Źródło:

  1. Study Finds Losing Weight After 50 May Lower Breast Cancer Risk, American Cancer Society
  2. Sustained weight loss and risk of breast cancer in women ≥50 years: a pooled analysis of prospective data, Journal of the National Cancer Institute
» więcej aktualności medycznych