Menu

Pierwsze w Polsce zastosowanie laparoskopii w leczeniu skomplikowanego przypadku agresywnego raka wątroby

09.04.2021

Profesor Michał Grąt wraz z zespołem, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Foto. Profesor Michał Grąt wraz z zespołem, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, wykonał pierwszą w Polsce laparoskopową, prawostronną hemihepatektomię u chorego z rzadkim i agresywnym nowotworem wątroby o cechach raka wątrobowokomórkowego i raka dróg żółciowych (combined hepatocellular/cholangiocellular carcinoma) z masami nowotworowymi wypełniającymi prawą gałąź żyły wrotnej i jej odgałęzienia.

Prawostronne hemihepatektomie, czyli anatomiczne resekcje prawych segmentów wątroby, należą do najbardziej rozległych i najtrudniejszych technicznie laparoskopowych operacji z zakresu chirurgii wątroby i są obarczone najwyższym ryzykiem powikłań, szczególnie krwawień i pooperacyjnej niewydolności wątroby.

Wprowadzenie techniki małoinwazyjnej do wykonywania tych operacji prowadzi do zmniejszenia urazu operacyjnego, przyspiesza rehabilitację oraz zmniejsza ból, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów chirurgii onkologicznej. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, chory szybko powrócił do przedoperacyjnego poziomu sprawności i opuścił klinikę w 8. dobie po operacji.

Przeprowadzenie operacji było możliwe dzięki rozwojowi pionierskiego programu rozległych anatomicznych resekcji wątroby przez prof. Michała Grąta i współpracowników: dr. n. med. Macieja Krasnodębskiego, dr. Konrada Kobrynia, dr. Marcina Morawskiego, dr. Pawła Rykowskiego, dr Małgorzaty Nowosad, dr. Michała Skalskiego i dr Marty Dec.

Od września 2020 r. do chwili obecnej Zespół ten wykonał w Klinice kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza kilkanaście rozległych anatomicznych resekcji wątroby z powodu pierwotnych i wtórnych nowotworów tego narządu.


Źródło:

  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
» więcej aktualności medycznych