Menu

Nowoczesna ultrasonografia endoskopowa w diagnostyce guzów trzustki w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii

10.05.2021

ultrasonograf endoskopowy firmy Pentax

Foto. ultrasonograf endoskopowy firmy Pentax

Ultrasonografia endoskopowa EUS (ang. endoscopic ultrasound) to połączenie zalet obrazowania endoskopowego z metodą precyzyjnego badania USG wykonywanego z „wnętrza człowieka”. Przyłożenie głowicy sondy ultrasonograficznej, przez doświadczonego lekarza, bezpośrednio do chorobowo zmienionego narządu bardzo poprawia jakość obrazowania oraz umożliwia dokładne uwidocznienie struktur podejrzanej zmiany.

Od ponad 2 lat zespół doświadczonych endoskopistów pod kierownictwem dr. Jacka Janiszewskiego z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie stosuje z powodzeniem ultrasonografię endoskopową (EUS) w celu precyzyjnej i szybkiej diagnostyki chorób trzustki.

Zabieg ultrasonografii endoskopowej połączony jest z aspiracyjną biopsją cienkoigłową (FNA) oraz z badaniem cytologicznym i biochemicznym płynu pobranego z rozpoznanej torbieli. Należy podkreślić, że ta metoda jest jedną z najnowocześniejszych dostępnych aktualnie metod, dedykowanych dokładnemu rozpoznawaniu tego typu patologii. Podczas wykonywania biopsji, dzięki zmniejszeniu odległości między igłą, a badaną zmianą, redukuje się do minimum ryzyko powstania niekontrolowanego krwawienia, które jest niebezpiecznym powikłaniem zabiegu biopsji.

Co roku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie wykonywanych jest 150 zabiegów EUS, z czego zdecydowaną większość stanowią badania uzupełnione o biopsję. Wykorzystywany na co dzień przez wysoce wykształconych, specjalizujących się w zaawansowanej diagnostyce endoskopowej gastroenetrologów, nowoczesny sprzęt endoultrasonograficzny (EUS) sprawia, że Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii jest aktualnie wiodącym regionie ośrodkiem specjalizującym się w nowoczesnej diagnostyce guzów trzustki.

Dzięki przeprowadzonej diagnostyce, lekarze są w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić, czy torbiel trzustki ma charakter łagodny i zakwalifikować ją do dalszej obserwacji, czy też jest potencjalnie złośliwa, co kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia operacyjnego.


Źródło:

  1. Warmińsko - Mazurskie Centrum Onkologii w Olsztynie
» więcej aktualności medycznych